Fundacja

Integrujemy ludzi i ratujemy zwierzęta.

interpares_logo
Fundacja zrzesza ludzi, którzy działają w celu rozwijania u dzieci i ich rodziców świadomości emocjonalnej, odpowiedzialności społecznej oraz wrażliwości na los zwierząt. Nasze działania skierowane są na budowanie pozytywnych więzi ludzi między sobą oraz między ludźmi i zwierzętami.

Otworzyliśmy ‘Pracownię Edukacyjną Między Równymi’ na rynku starego miasta w Golubiu-Dobrzyniu, gdzie będziemy organizować różnego
rodzaju warsztaty i spotkania dla lokalnej społeczności, zwłaszcza dla dzieci i ich rodziców, w towarzystwie uratownych zwierząt będacych pod opieką naszej Fundacji.

Równolegle do działań w Pracowni nasi wolontariusze aktywnie pomagają bezdomnym i zaniedbanym zwierzętom poprzez zapewnienie im odpowiedniej opieki weterynaryjnej, proces adopcyjny oraz dbanie o to żeby ich prawo do godnego życia było respektowane.

Między równymi
PRZEJDŹ NA STRONĘ FUNDACJI